O nás Služby Referencie Joby
Kontakt Hľadať Hľadať
Zobraz menu
Vyberte službu Čítať viac
Softvér pre finančných agentov Softvér pre finančných agentov Softvér pre finančných agentov
Softvér pre finančný trh Softvér pre finančný trh Softvér pre finančný trh
Služby pre finančných agentov Služby pre finančných agentov Služby pre finančných agentov
Aplikácie mobilné a webové Aplikácie mobilné a webové Aplikácie mobilné a webové
Marek Hronec
Marek Hronec
Chief Business Officer
Na základe potrieb agentov sme vytvorili nový analytický nástroj, ktorý skvalitňuje prácu finančného sprostredkovania.
Kontaktujte ma

Čo je Positive Life

 

Slúži ako analytický nástroj pre finančných agentov na online porovnanie poistných produktov rizikového životného poistenia na základe analýzy potrieb klienta. 

 • porovnáva produkty poisťovní podľa ceny a rozsahu krytia
 • kalkulácia poistného na základe zadaných vstupných údajov
 • ponúka vlastný alebo odporúčaný výber poistných súm a pripoistení
 • ku každému produktu generuje prehľad jeho výhod a nevýhod
 • nakoniec vytvorí PDF ponuky aj s predajnými argumentmi
Positive Life

 

 

Analytický nástroj Positive Life šetrí čas finančným agentom pri porovnaní ponúk rôznych poisťovní a pomáha im skvalitniť služby ponúkané svojim klientom. Aké sú jeho ďalšie výhody?

 • porovnanie rizík podľa poisťovní
 • zoznam rozsahu kritických ochorení po poisťovniach
 • výpočet poistného plnenia úrazov podľa progresie
 • štatistika pravdepodobnosti vzniku rizika podľa veku a pohlavia
 • úložisko dokumentov poisťovní
 • aktualizácia PositiveLife poistným analytikom

 

 

Základná funkcionalita

 Porovnanie poistných produktov

1. Kalkulácia poistného slúži na zadanie základných údajov o klientovi. Je možné zvoliť vlastný výber pripoistení a poistných súm alebo vybrať odporúčané poistné krytie, ktoré si vopred agent definuje. Okrem cenového porovnania je ku každému produktu k dispozícii prehľad výhod a nevýhod pripoistení, ktoré boli do kalkulácie zahrnuté. Po označení dvoch poisťovní sa pre tieto poisťovne zobrazí detailné porovnanie parametrov pripoistení (z modulu Parametre poistení).

 

 

Porovnanie poistných produktov

 2. Parametre poisťovní detailne porovnávajú parametre pripoistení pre zvolené poisťovne a ich produkty.

 

 

Štatistiky v PositiveLife

 3. Štatistiky ponúkajú prehľad kritických chôrob a ich rozsah krytia v jednotlivých poisťovniach. Na základe zadaného veku vypočítajú pravdepodobnosť poistnej udalosti a tiež progresívne poistné plnenie pri zvolenom produkte a poistnej sume. 

 

 

Vytvorenie ponuky poistných produktov do PDF

 4. Tvorba ponúk vygeneruje na základe zadaných parametrov PDF ponuku s predajnými argumentmi pre klienta.

 

 

Návrh poistnej zmluvy online

 5. Metodika obsahuje sumár online dokumentov a smerníc každej poisťovne. 

Máte záujem o Positive Life?

Kontaktujte nás
Marek Hronec
Marek Hronec
Chief Business Officer