O nás Služby Referencie Joby
Kontakt Hľadať Hľadať
Zobraz menu
Pavol Chovan
Pavol Chovan
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
So spoločnosťou Positive, s. r. o., sa nám pracuje veľmi dobre. Začali sme kooperáciou na informačnom systéme, ktorý sa u nás používa na správu, spracovanie a výpočet odmien viac ako 1 000 zamestnancov, ktorí vykonávajú nábor poistencov. Informačný systém nám automatizuje činnosti v Union zdravotnej poisťovni a umožnil nám získať dôležitú konkurenčnú výhodu oproti konkurencii, ktorá také riešenie nepoužíva. Softvér bol dodaný a nasadený veľmi rýchlo, čo nás presvedčilo o správnej voľbe partnera. Po pozitívnej skúsenosti sme sa rozhodli využiť potenciál spolupráce a rozšírili ju o projekt VIP program, ktorý beží na www.vipunion.sk.
Alfréd Paulovič
Alfréd Paulovič
ANDERSON a.s.
Pred viac ako desiatimi rokmi sme sa rozhodli, že si necháme vytvoriť maklérsky softvér na správu poistných zmlúv. Počas hľadania dodávateľa nám bola odporučená spoločnosť Positive. Po krátkom rokovaní sme podpísali zmluvu. Podanie rúk sprevádzala naša požiadavka na kvalitu: „Urobte to tak, aby ste na to boli hrdí.“ Do mesiaca sme už fungovali na vytvorenom softvéri ACM - Anderson Contract Manager. Spoločnosť Positive identifikovala medzeru na trhu a zamerala sa na vytváranie a vývoj softvéru pre poisťovacích maklérov. Počas pôsobenia v odvetví pozoruhodne rozšírila portfólio služieb. Za značkou Positive sa dnes skrývajú komplexné služby pre finančných sprostredkovateľov. Sme hrdí, že sme stáli pri zrode takého skvelého konceptu a položili sme základný kameň typológie náročného zákazníka.
Ľubor Gráč
Ľubor Gráč
C&C Insurance service, s.r.o.
V roku 2008 sme pochopili, že bez kvalitného informačného systému nebudeme mať na finančnom trhu šancu. Preto sme zverili našu dôveru do rúk firmy Positive a musím povedať, že po desiatich rokoch to neľutujeme. Vďaka informačnému systému ICM2 sme získali konkurenčnú výhodu oproti spoločnostiam, ktoré takéto riešenie nepoužívali a nepoužívajú dodnes. Positive si udržuje prehľad o pripravovaných legislatívnych zmenách a dokáže na ne adekvátne reagovať aktualizáciou svojho softvéru a rozšírením ponuky služieb. Veľmi si vážim individuálny prístup spoločnosti Positive a vzájomnú komunikáciu, ktorá je na vysokej úrovni.
Marek Dudáš
Marek Dudáš
Agropoistenie s.r.o.
Veľká výhoda agregátora je, že funguje samostatne a počas dňa aj noci sa dá uzatvoriť veľké množstvo zmlúv. To, čo obchodník fyzicky nemôže zvládnuť, agregátor áno. Určite je efektívnejšie, keď sa týmto podnikaním zaoberá jedna firma, ktorá svoje produkty vyrába a prenajíma viacerým zákazníkom. Náklady na prevádzku sú takto „zdieľané“ medzi viacerými odberateľmi a služby majú šancu byť kvalitnejšie. Právna a technická podpora si vyžadujú neustále investície, nehovoriac o personálnych nákladoch. Jednoducho je lepšie nechať to na špecialistov, ktorí sa tomu dlhodobo venujú a vedia obslúžiť konkrétny segment. Ja používam systém ICM2 na správu zmlúv aj s modulom porovnávača PZP v KalkulačkaOnline.sk od spoločnosti Positive.
Radovan Jurkovič
Radovan Jurkovič
BROKER SERVICE GROUP Slovakia, a.s.
Vyzdvihnúť musím najmä individuálne riešenia a vysokú mieru flexibility, ale aj úroveň vzájomnej komunikácie pri požiadavkách našej spoločnosti. Práve preto informačný systém ICM2, ktorý využíva naša spoločnosť, nie je statickým systémom, ale systémom, ktorý sa neustále vyvíja a naplno zohľadňuje naše stále sa meniace potreby. Komplexnosť poskytovaných služieb je ďalšie pozitívum spoločnosti Positive. Nadpriemerné spracovanie našich webových stránok, klientskeho portálu „nasklient.sk“, či online poistenie od spoločnosti Positive sú ďalšími dôvodmi našej dlhodobej spolupráce.
Marek Dobiaš
Marek Dobiaš
MPS s.r.o.
Pri poskytovaní Moderných Poisťovacích Služieb sa opierame o podporu spoločnosti Positive. Spoluprácu pri vytváraní webových stránok od roku 2006 sme neskôr rozšírili o kompletné služby v oblasti informačných technológií. Positive obstál v tendri o nášho strategického partnera medzi silnými IT spoločnosťami najlepšie. Ponúkol nám technologicky vyspelý maklérsky softvér s rozsiahlou funkcionalitou. Ten sme spoločnými silami rozšírili o ďalšie črty s využitím nášho špecifického know- -how čerpajúc pritom z dlhoročných skúseností pri finančnom sprostredkovaní. Positive sa excelentne ujal svojej úlohy pri výmene existujúcej IT infraštruktúry a za dva mesiace pripravil nový softvér zohľadňujúci naše potreby tak, že sme zo dňa na deň plynule začali pracovať v novom informačnom systéme s premigro...vanými dátami z pôvodného softvéru. Naša spolupráca na vytváraní informačného systému sa časom ešte zintenzívnila. Neustále sa snažíme poskytnúť našim podriadeným finančným agentom najlepšiu podporu na trhu. Maklérsky informačný systém ICM2 vyvíjame v spolupráci s Positive a hľadáme najefektívnejšie riešenia pre prácu so systémom pre PFA ako aj back office. Dnes sa nám darí poskytovať servis pre 45 PFA rýchlejšie s kvalitnými informáciami a hlavne s nižšími nákladmi. Zastrešiť sieť finančných agentov predstavuje nielen schopnosť poskytnúť im štatistiky o produkcii, informácie o zmluvách a klientoch, upozornenie na zmluvy, ktoré vyžadujú ďalšiu starostlivosť (Digitálnu chronologicky usporiadanú archiváciu všetkých smerníc, sadzobníkov, všeobecných poistných podmienok, metodík, usmernení po jednotlivých poisťovniach 8 rokov dozadu) a zabezpečenie kontroly došlých provízií a ich prerozdelenie do siete. Je potrebné reflektovať aj na technologické trendy v oblasti uzatvárania poistenia na diaľku (tzv. online poistenie). Positive poskytuje dnes najkvalitnejšie aplikácie na uzatvorenie poistenia na diaľku. Od konkurenčných produktov ich odlišuje jednoduchá použiteľnosť, vyššia miera automatizácie, rýchly a spoľahlivý servis. Softvérové produkty Positive sú navzájom kompatibilné a integrované do komplexného informačného systému. Krédo spoločnosti MPS je „individuálny prístup ku klientovi“. V zmysle toho si vyberáme aj obchodných partnerov na dlhodobú spoluprácu. Čítajte viac
Patrik Bognár
Patrik Bognár
IKON partner s.r.o.
Na trh finančného sprostredkovania sme vstúpili s myšlienkou poskytovať služby „Inak ako inde“. Rozhodnutiu o založení spoločnosti predchádzala úvaha o úplne novom modeli spolupráce s podriadenými finančnými agentmi. Po tom ako sme navrhli inovatívny kariérny model, sme sa obrátili na spoločnosť Positive, o ktorej sme vedeli, že vytvára maklérsky softvér pre finančných sprostredkovateľov. Naše špecifické požiadavky dokázali veľmi promptne zapracovať do informačného systému, ktorý sme si poskladali z hotových komponentov. Systém tak vyhovuje našim súčasným potrebám a môžeme ho doplniť o ďalšie moduly, keď ich budeme potrebovať. Ďalší rozvoj informačného systému plánujeme realizovať prostredníctvom aplikácií na online poistenie, keďže to výrazne zjednoduší celý proces od vypracovania ponuky,... cez uzatvorenie poistnej zmluvy až po následný servis. Obchodníci už dnes vyžadujú online kalkulačky na uzatvorenie produktov povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Počas rokovaní o softvéri nám bola predostretá aj ponuka na vytvorenie komplexnej firemnej identity pre novú spoločnosť. Tej sme nemohli odolať, keďže nám dali na výber z niekoľko skvelých logotypov a autorských dizajnov. Vybrali sme si silné logo postavené na symbole štítu vyjadrujúcom ochranu. Inakosť našej spoločnosti najlepšie vyjadruje hravá grafika v neokukanom štýle, ktorú pre našu spoločnosť vytvoril Mgr. art. Martin Rusina. Rýchlosť, s akou Positive pracuje, stojí za obdiv. Tešíme sa čím príjemným a kreatívnym nás prekvapí v našej ďalšej spolupráci. Čítajte viac
Andrej Deďo
Andrej Deďo
Winners Group, a.s.
Vo Winners Group sme si vždy hovorili, že práve technologické inovácie sú tým nástrojom, ktorý má ľuďom pomáhať pri ich každodennej činnosti. Spoločnosť Positive nás sprevádza na našej ceste od začiatkov našej firmy až doteraz. Po čase sme zistili, že sprostredkovanie investovania na báze „papierových“ zmlúv je časovo až nezmyselne náročné. Preto sme sa koncom roku 2019 rozhodli, že všetky formálne náležitosti prenesieme do priestoru online. Projekt, ktorého vývoj mal podľa pôvodných odhadov trvať trištvrte roka, sme stihli spustiť za necelé tri mesiace.
Mgr. Ján Porázik
Mgr. Ján Porázik
SOPHISTIC Pro finance, a.s.
Potreba kvalitného on-line nástroja pre sprostredkovateľov je dnes už nevyhnutnosťou. On-line kalkulačka firmy Positive je nástroj, ktorý využívame od roku 2015. Aj dnes, pri vyšších technologických a kvalitatívnych nárokoch zo strany sprostredkovateľa, ale aj požiadavke na šírku portfólia a variabilitu nástroja, môžem konštatovať, že nástroj Multikalkulacka.sk tieto požiadavky spĺňa a je výbornou pomôckou pre každodennú prácu našim kolegom.
Marek Mihok
Marek Mihok
OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Spoluprácu s Positive sme začali už v roku 2019, kedy sme pre sieť našich obchodníkov obstarali aplikáciu na porovnanie a uzatvorenie neživotného poistenia. Výhodou našej spolupráce je nielen kvalita a modernosť aplikácie, ale taktiež korektný prístup. Napriek tomu, že sa jedná o komplexný softvér, Positive dokáže promptne reagovať aj na naše požiadavky na individuálnu úpravu aplikácie. To zaisťuje, že fungovanie aplikácie je vždy v súlade s našimi potrebami. Vybavovanie požiadaviek na mieru je vždy včasné a v súlade s našimi procesmi a obchodnými plánmi.
Marek Gemainer
Marek Gemainer
FINGO.SK s. r. o.
Od vzniku FinGO.sk je Positive našim spoľahlivým partnerom. Multikalkulacka.sk sprostredkovateľom v obchodnej sieti ponúka širokú paletu produktového portfólia v rámci poistného trhu. Podporuje myšlienku nášho biznis modelu, a to poskytnúť maklérom čo najvyšší komfort a pohodlie pri práci a klientom profesionálne a nezávislé sprostredkovanie - produkty šité na mieru. Pri raste broker poolu FinGO.sk zohráva dôležitú rolu neustála modernizácia našich služieb cez rôzne inovácie. Ako kľúčovú preto hodnotíme rýchlu a efektívnu komunikáciu pri riešení našich požiadaviek. Spolupráca so spoločnosťou Positive nám vo FinGO.sk prináša skutočnú pridanú hodnotu. Vnímame ju partnersky a pozitívne.
Ing. Ľuboš Ráchela
Ing. Ľuboš Ráchela
POIST-REAL, s.r.o.
Kalkulačka je vynikajúci pomocník pri predaji produktov jednotlivých poisťovní. Naši obchodníci si ju pochvaľujú najmä všetky vylepšenia, ktoré poskytuje, ako napríklad vyhľadanie predmetného motorového vozidla podľa EČV, dohlasovanie údajov k návrhu poistnej zmluvy, alebo zasielanie príloh.
Ing. Július Rusňák
Ing. Július Rusňák
Broker Consulting, a.s.
Broker Consulting, a.s. ako líder v používaní digitálnych nástrojov oceňuje prístup spoločnosti Positive, ktorý priniesla v oblasti finančného sprostredkovania. Online kalkulačka neživotného poistenia vo verzii Multikalkulacka.sk patrí medzi najlepšie online nástroje na slovenskom trhu. Naši spolupracovníci oceňujú najmä jej moderný design, rýchlosť a prácu s cenovou ponukou, prístup k produktovým informáciám a tiež správu už uzatvorených zmlúv. Je to nástroj, ktorý spolupracovníci používajú denne pri svojej práci s klientom. Teší nás tiež aktívny prístup spoločnosti Positive s našim produktovým manažmentom pri vylepšovaní Multikalkulacka.sk.
Ing. Vladimír Vajgel
Ing. Vladimír Vajgel
ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.
ČSOBL poisťovací maklér začal spoluprácu so spoločnosťou Positive v roku 2020, kedy sme hľadali partnera, ktorý ponúka komplexné softwarové riešenia pre finančných sprostredkovateľov poistenia. Pre výber tohto partnera sme sa rozhodli nielen pre ich dlho-dobé pôsobenie na trhu a veľkú škálu ponúkaných produktov, ale aj z dôvodu možnosti vytvárať nové produkty a budovať procesy šité priamo pre našu potrebu. Profesionálny a aktívny prístup pri implementovaní softwarových riešení do našich systémov nám potvrdil správnosť výberu. Spoločnosť Positive berieme ako svojho stabilného partnera s perspektívou ďalšieho rozvoja spolupráce.
Miroslav Bobák
Miroslav Bobák
FINPO MB s.r.o.
Rozhodnutie spolupracovať so skupinou Positive bolo jedným z najlepších rozhodnutí, ktoré sme v minulosti mohli urobiť. Myšlienka bola skôr, rozhodnutie ísť do toho prišlo počas pandémie, kedy sme takpovediac zahodili všetky zábrany a rozhodli sa urýchliť proces napredovania. Pôvodne sme chceli od Positive iba online kalkulačku pre výpočet a porovnanie cien a hodnôt neživotného poistenia s možnosťou uzatvorenia zmluvy s klientom online aj na diaľku. Potom, ako nám prezentovali všetky produkty, rozhodli sme sa pridať k tomu aj informačný systém ICM2 a aplikáciu eZáznamy pre všetkých 6 sektorov, na ktoré máme licenciu SFA. Neskutočne sa nám uvoľnili ruky, zjednodušili a zrýchlili všetky procesy. Prepojením týchto 3 systémov sme sa posunuli výrazne vpred a stali sa konkurencie-schopnými a por...ovnateľnými aj s veľkými maklérskymi spoločnosťami, čo sa týka podmienok pre klientov, rovnako aj pre našich PFA a zamestnancov. So spoločnosťou sme nadviazali aj spoluprácu ohľadne aktualizácie vnútorných smerníc. Veľmi sa nám páči ich filozofia, že dokážu komplexne obslúžiť maklérsku spoločnosť tak, že maklér sa môže venovať klientom a spolupracovníkom o to viac a nemusí riešiť toľko agendy, keď má po boku tak spoľahlivého partnera akým nesporne spoločnosť Positive je. Komunikácia a celková spolupráca je na vysokej profesionálnej úrovni, čo nás okrem kvality ich produktov utvrdzuje v tom, že táto spolupráca sa veľmi vydarila. Čítajte viac
Ing. Marián Hrotka, PhD., CEO
Ing. Marián Hrotka, PhD., CEO
WÜSTENROT poisťovňa, a.s.
Vo Wüstenrote sa snažíme, aby bolo poistenie pre klientov čo najviac prístupné a jednoducho realizovateľné, preto sme sa rozhodli svoje služby digitalizovať. Bez zbytočných papierov a návštevy prevádzky sa nám darí fungovať aj preto, že sme si vybrali skvelého partnera, ktorý dokáže prácu našich obchodníkov zefektívniť. Digitalizácia v oblasti finančného trhu a poisťovníctva je pre nás možná aj vďaka spolupráci so spoločnosťou Positive s.r.o., s ktorou spolupracujeme už dlhodobo a s ich službami sme nadmieru spokojní. Pre našich klientov pripravujú softvérové riešenia, ktoré sú prakticky šité na mieru. Na našom partnerovi si ceníme vysokú úroveň profesionality, inovatívne riešenia a individuálny prístup.
Ján Kusy
UNIQA poisťovňa, a.s.
Poisťovňa UNIQA spolupracuje s Positive v rámci viacerých projektov, nakoľko sa jedná o providera na trhu finančného sprostredkovania s komplexným portfóliom. Ide najmä o poskytovanie našich poistných produktov cez agregátor neživotného poistenia z dielne Positive. Využívame taktiež sprístupnenie Single Sign On prepojenia a Kukátka poisťovne UNIQA v softvéroch od Positive. Výhodou spolupráce je kvalitná a rýchla komunikácia, schopnosť Positive integrovať rôzne technické novinky našej poisťovne, ako aj rýchlosť adaptácie softvérov od Positive v súlade s prijatými zmenami v rámci poisťovne UNIQA.

Obslúžili sme aj...