O nás Služby Referencie Joby
Kontakt Hľadať Hľadať
Zobraz menu
Pavol Chovan
Pavol Chovan
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
So spoločnosťou Positive, s. r. o., sa nám pracuje veľmi dobre. Začali sme kooperáciou na informačnom systéme, ktorý sa u nás používa na správu, spracovanie a výpočet odmien viac ako 1 000 zamestnancov, ktorí vykonávajú nábor poistencov. Informačný systém nám automatizuje činnosti v Union zdravotnej poisťovni a umožnil nám získať dôležitú konkurenčnú výhodu oproti konkurencii, ktorá také riešenie ...nepoužíva. Softvér bol dodaný a nasadený veľmi rýchlo, čo nás presvedčilo o správnej voľbe partnera. Po pozitívnej skúsenosti sme sa rozhodli využiť potenciál spolupráce a rozšírili ju o projekt VIP program, ktorý beží na www.vipunion.sk. Čítajte viac
Alfréd Paulovič
Alfréd Paulovič
ANDERSON GROUP a.s.
Pred viac ako desiatimi rokmi sme sa rozhodli, že si necháme vytvoriť maklérsky softvér na správu poistných zmlúv. Počas hľadania dodávateľa nám bola odporučená spoločnosť Positive. Po krátkom rokovaní sme podpísali zmluvu. Podanie rúk sprevádzala naša požiadavka na kvalitu: „Urobte to tak, aby ste na to boli hrdí.“ Do mesiaca sme už fungovali na vytvorenom softvéri ACM - Anderson Contract Manager.... Spoločnosť Positive identifikovala medzeru na trhu a zamerala sa na vytváranie a vývoj softvéru pre poisťovacích maklérov. Počas pôsobenia v odvetví pozoruhodne rozšírila portfólio služieb. Za značkou Positive sa dnes skrývajú komplexné služby pre finančných sprostredkovateľov. Sme hrdí, že sme stáli pri zrode takého skvelého konceptu a položili sme základný kameň typológie náročného zákazníka. Čítajte viac
Ľubor Gráč
Ľubor Gráč
C&C Insurance service, s.r.o.
V roku 2008 sme pochopili, že bez kvalitného informačného systému nebudeme mať na finančnom trhu šancu. Preto sme zverili našu dôveru do rúk firmy Positive a musím povedať, že po desiatich rokoch to neľutujeme. Vďaka informačnému systému ICM2 sme získali konkurenčnú výhodu oproti spoločnostiam, ktoré takéto riešenie nepoužívali a nepoužívajú dodnes. Positive si udržuje prehľad o pripravovaných leg...islatívnych zmenách a dokáže na ne adekvátne reagovať aktualizáciou svojho softvéru a rozšírením ponuky služieb. Veľmi si vážim individuálny prístup spoločnosti Positive a vzájomnú komunikáciu, ktorá je na vysokej úrovni. Čítajte viac
Marek Dudáš
Marek Dudáš
Agropoistenie s.r.o.
Veľká výhoda agregátora je, že funguje samostatne a počas dňa aj noci sa dá uzatvoriť veľké množstvo zmlúv. To, čo obchodník fyzicky nemôže zvládnuť, agregátor áno. Určite je efektívnejšie, keď sa týmto podnikaním zaoberá jedna firma, ktorá svoje produkty vyrába a prenajíma viacerým zákazníkom. Náklady na prevádzku sú takto „zdieľané“ medzi viacerými odberateľmi a služby majú šancu byť kvalitnejši...e. Právna a technická podpora si vyžadujú neustále investície, nehovoriac o personálnych nákladoch. Jednoducho je lepšie nechať to na špecialistov, ktorí sa tomu dlhodobo venujú a vedia obslúžiť konkrétny segment. Ja používam systém ICM2 na správu zmlúv aj s modulom porovnávača PZP v KalkulačkaOnline.sk od spoločnosti Positive. Čítajte viac
Radovan Jurkovič
Radovan Jurkovič
BROKER SERVICE GROUP Slovakia, a.s.
Vyzdvihnúť musím najmä individuálne riešenia a vysokú mieru flexibility, ale aj úroveň vzájomnej komunikácie pri požiadavkách našej spoločnosti. Práve preto informačný systém ICM2, ktorý využíva naša spoločnosť, nie je statickým systémom, ale systémom, ktorý sa neustále vyvíja a naplno zohľadňuje naše stále sa meniace potreby. Komplexnosť poskytovaných služieb je ďalšie pozitívum spoločnosti Posit...ive. Nadpriemerné spracovanie našich webových stránok, klientskeho portálu „nasklient.sk“, či online poistenie od spoločnosti Positive sú ďalšími dôvodmi našej dlhodobej spolupráce. Čítajte viac
Marek Dobiaš
Marek Dobiaš
MPS s.r.o.
Pri poskytovaní Moderných Poisťovacích Služieb sa opierame o podporu spoločnosti Positive. Spoluprácu pri vytváraní webových stránok od roku 2006 sme neskôr rozšírili o kompletné služby v oblasti informačných technológií. Positive obstál v tendri o nášho strategického partnera medzi silnými IT spoločnosťami najlepšie. Ponúkol nám technologicky vyspelý maklérsky softvér s rozsiahlou funkcionalitou.... Ten sme spoločnými silami rozšírili o ďalšie črty s využitím nášho špecifického know- -how čerpajúc pritom z dlhoročných skúseností pri finančnom sprostredkovaní. Positive sa excelentne ujal svojej úlohy pri výmene existujúcej IT infraštruktúry a za dva mesiace pripravil nový softvér zohľadňujúci naše potreby tak, že sme zo dňa na deň plynule začali pracovať v novom informačnom systéme s premigrovanými dátami z pôvodného softvéru. Naša spolupráca na vytváraní informačného systému sa časom ešte zintenzívnila. Neustále sa snažíme poskytnúť našim podriadeným finančným agentom najlepšiu podporu na trhu. Maklérsky informačný systém ICM2 vyvíjame v spolupráci s Positive a hľadáme najefektívnejšie riešenia pre prácu so systémom pre PFA ako aj back office. Dnes sa nám darí poskytovať servis pre 45 PFA rýchlejšie s kvalitnými informáciami a hlavne s nižšími nákladmi. Zastrešiť sieť finančných agentov predstavuje nielen schopnosť poskytnúť im štatistiky o produkcii, informácie o zmluvách a klientoch, upozornenie na zmluvy, ktoré vyžadujú ďalšiu starostlivosť (Digitálnu chronologicky usporiadanú archiváciu všetkých smerníc, sadzobníkov, všeobecných poistných podmienok, metodík, usmernení po jednotlivých poisťovniach 8 rokov dozadu) a zabezpečenie kontroly došlých provízií a ich prerozdelenie do siete. Je potrebné reflektovať aj na technologické trendy v oblasti uzatvárania poistenia na diaľku (tzv. online poistenie). Positive poskytuje dnes najkvalitnejšie aplikácie na uzatvorenie poistenia na diaľku. Od konkurenčných produktov ich odlišuje jednoduchá použiteľnosť, vyššia miera automatizácie, rýchly a spoľahlivý servis. Softvérové produkty Positive sú navzájom kompatibilné a integrované do komplexného informačného systému. Krédo spoločnosti MPS je „individuálny prístup ku klientovi“. V zmysle toho si vyberáme aj obchodných partnerov na dlhodobú spoluprácu. Čítajte viac
Patrik Bognár
Patrik Bognár
IKON partner s.r.o.
Na trh finančného sprostredkovania sme vstúpili s myšlienkou poskytovať služby „Inak ako inde“. Rozhodnutiu o založení spoločnosti predchádzala úvaha o úplne novom modeli spolupráce s podriadenými finančnými agentmi. Po tom ako sme navrhli inovatívny kariérny model, sme sa obrátili na spoločnosť Positive, o ktorej sme vedeli, že vytvára maklérsky softvér pre finančných sprostredkovateľov. Naše špe...cifické požiadavky dokázali veľmi promptne zapracovať do informačného systému, ktorý sme si poskladali z hotových komponentov. Systém tak vyhovuje našim súčasným potrebám a môžeme ho doplniť o ďalšie moduly, keď ich budeme potrebovať. Ďalší rozvoj informačného systému plánujeme realizovať prostredníctvom aplikácií na online poistenie, keďže to výrazne zjednoduší celý proces od vypracovania ponuky, cez uzatvorenie poistnej zmluvy až po následný servis. Obchodníci už dnes vyžadujú online kalkulačky na uzatvorenie produktov povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Počas rokovaní o softvéri nám bola predostretá aj ponuka na vytvorenie komplexnej firemnej identity pre novú spoločnosť. Tej sme nemohli odolať, keďže nám dali na výber z niekoľko skvelých logotypov a autorských dizajnov. Vybrali sme si silné logo postavené na symbole štítu vyjadrujúcom ochranu. Inakosť našej spoločnosti najlepšie vyjadruje hravá grafika v neokukanom štýle, ktorú pre našu spoločnosť vytvoril Mgr. art. Martin Rusina. Rýchlosť, s akou Positive pracuje, stojí za obdiv. Tešíme sa čím príjemným a kreatívnym nás prekvapí v našej ďalšej spolupráci. Čítajte viac
Andrej Deďo
Andrej Deďo
Winners Group, a.s.
Vo Winners Group sme si vždy hovorili, že práve technologické inovácie sú tým nástrojom, ktorý má ľuďom pomáhať pri ich každodennej činnosti. Spoločnosť Positive nás sprevádza na našej ceste od začiatkov našej firmy až doteraz. Po čase sme zistili, že sprostredkovanie investovania na báze „papierových“ zmlúv je časovo až nezmyselne náročné. Preto sme sa koncom roku 2019 rozhodli, že všetky formáln...e náležitosti prenesieme do priestoru online. Projekt, ktorého vývoj mal podľa pôvodných odhadov trvať trištvrte roka, sme stihli spustiť za necelé tri mesiace. Čítajte viac

Obslúžili sme aj...