O nás Služby Referencie Joby
Kontakt Hľadať Hľadať
Zobraz menu
Vyberte službu Čítať viac
Softvér pre finančných agentov Softvér pre finančných agentov Softvér pre finančných agentov
Softvér pre finančný trh Softvér pre finančný trh Softvér pre finančný trh
Služby pre finančných agentov Služby pre finančných agentov Služby pre finančných agentov
Aplikácie mobilné a webové Aplikácie mobilné a webové Aplikácie mobilné a webové
Marek Hronec
Marek Hronec
Chief Business Officer
Robte biznis, byrokraciu nechajte na nás. Preveríme aj vaše zapracovanie GDPR.
Kontaktujte ma

Ako preveríme vaše GDPR

Audit osobných údajov

 

Pre zosúladenie s GDPR je potrebné zhodnotiť, aké osobné údaje sú spracovávané, za akým účelom a na akom právnom základe. Zároveň je potrebné vymedziť všetky informačné systémy.

 

Určíme všetky Vaše spracovateľské operácie - akým spôsobom, kde a po akú dobu sú osobné údaje uchovávané.

 

Takýmto spôsobom sa vytvorí výpočet osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom, súpis povinností kladených na konkrétneho prevádzkovateľa, vrátane posúdenia súladu s požiadavkami GDPR.

 

Úlohou auditu je zabezpečiť dostatočnú prevenciu pred vznikom bezpečnostného incidentu, ako aj mechanizmus jeho odhalenia a včasnej reakcie.

 

Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie

 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Tento dokument obsahuje:

 

Záznamy o spracovateľských činnostiach, ktoré obsahujú:

 

Vzory ďalších dokumentov potrebných pre zaistenie ochrany OÚ.

 

Školenie

 

Prostredníctvom školenia oboznámime oprávnené osoby s legislatívnymi zmenami v oblasti ochrany osobných údajov. Súčasťou tohto školenia je aj poučenie o vykonávaných bezpečnostných opatreniach.

 

Konzultácie

 

Poskytujeme podporu pri riešení čiastkových otázok týkajúcich sa GDPR a zavádzania vhodných bezpečnostných opatrení. V rámci našich konzultácií Vám poskytneme odpovede na otázky týkajúce sa GDPR.

 

Outsourcing zodpovednej osoby

 

Vstupné posúdenie zhody s GDPR

 

Na základe informácií o vykonávaných spracovateľských operáciách a o prijatých bezpečnostných opatreniach, ktoré získame prostredníctvom dotazníka, spracujeme samostatný dokument, ktorý obsahuje zhodnotenie vykonávaných bezpečnostných opatrení, definovanie potreby úpravy alebo prijatia ďalších organizačných, personálnych a technických opatrení a vyvodenie záveru s odporúčacím charakterom.

 

Due diligence ochrany osobných údajov

Súčasťou due diligence sú rozhovory s osobami oprávnenými spracúvať osobné údaje v jednotlivých informačných systémoch, prostredníctvom ktorých získame podrobný prehľad o nedostatkov v oblasti ochrany osobných údajov a sformulujeme odporúčania pre zaistenie súladu s GDPR.

 

E-learning

 

Prostredníctvom Online školenia zamestnancov a iných osôb vo forme e-learningu zabezpečíte dôsledné poučenie všetkých oprávnených osôb. Obsahom e-learning školenia je prezentačný materiál, testovanie a certifikát o úspešnom absolvovaní e-learningového programu.

Máte záujem o naše GDPR služby?

Kontaktujte nás
Marek Hronec
Marek Hronec
Chief Business Officer