O nás Služby Referencie Joby
Kontakt Hľadať Hľadať
Zobraz menu
Vyberte službu Čítať viac
Softvér pre finančných agentov Softvér pre finančných agentov Softvér pre finančných agentov
Softvér pre finančný trh Softvér pre finančný trh Softvér pre finančný trh
Služby pre finančných agentov Služby pre finančných agentov Služby pre finančných agentov
Aplikácie mobilné a webové Aplikácie mobilné a webové Aplikácie mobilné a webové
Marek Hronec
Marek Hronec
Chief Business Officer
Maklérsky informačný systém ICM je základom pre každého makléra. Radi ho prispôsobíme vašim požiadavkám.
Kontaktujte ma

Čo je Maklérsky informačný systém ICM

Maklérsky informačný systém ICM je vhodný najmä pre maklérov a agentov, ktorým umožňuje digitálne pokryť kľúčové oblasti sprostredkovania poistných a finančných produktov - životného a neživotného poistenia, investičných produktov a iných bankových produktov. 

 • prehľadná evidencia poistných zmlúv a klientov
 • správa a riadenie tímu sprostredkovateľov
 • import províznych listov
 • automatické rozpočítavanie provízií
 • definovanie poistných a finančných produktov
 • bezpečnosť informačného systému a ochrana osobných údajov

Maklérsky informačný systém

 

 

Za najprijateľnejších cenových podmienok ponúkame kvalitný maklérsky informačný systém s používateľskou podporou a možnosťou prispôsobenia individuálnym požiadavkám zákazníka. Prečo by ste sa mali rozhodnúť práve pre maklérsky informačný systém ICM? 

 • má 20-ročnú históriu a neustále sa vyvíja
 • prispôsobiteľný požiadavkám zákazníka
 • flexibilná cenová politika
 • používateľská podpora a servis počas vášho pôsobenia na finančnom trhu
 • poskytujeme úvodné školenie
 • rozsiahle portfólio spoločností a spokojných zákazníkov

 

 

Základná funkcionalita

Evidencia zmlúv a klientov

Evidencia

zmlúv klientov

Automatické rozpočítavanie provízií

 Automatické

rozpočítavanie provízií

Správa a riadenie tímu sprostredkovateľov

Správa a riadenie

tímu sprostredkovateľov

Správa licencií

 Správa licencií

Import províznych listov

Import

províznych listov

Štatistické reporty

 Štatistické reporty

Výkazy pre NBS

 Výkazy pre NBS

Activity a lead management

 Activity

a lead management

Aktuality a notifikácie

 Aktuality

a notifikácie 

Vzdelávanie

 Vzdelávanie

Súťaže

 Súťaže

Activity a lead management

Kariérne plány

 

Popis funkcionality

Evidencia zmluv a klientov je jednou z kľúčových funkcionalít systému, ktorá slúži na evidenciu zmluv a klientov, umožňuje importovať a pridávať nové zmluvy, prípadne ich automaticky aktualizovať od finančných inštitúcií. Agent má k dispozícii sledovanie histórie zmien počas celého procesu uzatvárania zmluvy a stále vidí jej aktuálny stav. Tiež má možnosť viesť evidenciu svojich klientov a kedykoľvek datábazu aktualizovať.

 

Automatické rozpočítavanie provízií spravuje prichádzajúce provízie z finančných inštitúcií a rozdeľuje ich do obchodnej siete podľa stanovených pravidiel. 

 

Správa a riadenie tímu sprostredkovateľov zabezpečuje štruktúru vlastnej obchodnej siete maklérskej spoločnosti. Umožňuje nastavovať oprávnenia každému agentovi, pravidlá pre provízne podmienky, obsahuje všetký údaje o agentoch, individuálne nastavenie uzávierok či rezervného fondu. 

 

Správa licencií spravuje a riadi prideľovanie produktových politík agentov. Zabezpecuje, aby agenti vykonávali svoju činnosť len ak majú splnené všetky podmienky na výkon finančného sprostredkovania 

 

Import províznych listov umožňuje vytvoriť a integrovať akýkoľvek typ importu (aj jednorazový), ktorý zákazník požaduje. Štandardne sú k dispozícii importy províznych listov, portfóloviových súborov a súborov platobnej disciplíny klientov. 

 

Štatistické reporty ponúkajú základné štatistické údaje z maklérskeho informačného systému. 

 

Výkazy pre NBS zabezpečuje generovanie potrebných dokumentov pre dohľadný orgán - Národnú banku Slovenska. 

 

Activity a lead management slúži na plánovanie aktivít a správu klientov agenta. 

 

Kariérne plány definujú kariérny postup každého agenta za predpokladu splnených podmienok. 

 

Vzdelávanie je ďalšou možnosťou, ktorá môže byť implementovaná priamo v maklérskom systému a slúžiť na organizáciu školení, seminárov a kurzov. 

 

Súťaže je funkcionalita, vďaka ktorej môže maklérska spoločnosť organizovať interné súťaže v rámci svojej obchodnej siete. 

 

Aktuality a notifikácie zabezpečujú aktuálne informácie pre obchodnú sieť maklérskej spoločnosti, alebo len vybrané skupiny agentov či jednotlivcov. 

 

Dve verzie 

ICM spĺňa požiadavky všetkých maklérov bez ohľadu na veľkosť a typ predajnej siete. Ponúkame ho v dvoch verziách.

 

MLM verzia ICM zjednodušuje prácu maklérov organizovaných v MLM štruktúre (Multi Level Marketing), teda agentov pracujúcich na princípe sieťového marketingu.  Majú vlastné kariérne plány, bodové hodnotenie, podmienky povyšovania, súťaže a podobne. Preto je vždy vytváraná vždy na mieru podľa každého zákazníka, na základe jeho požiadaviek.

 

Agentúrna verzia je určená pre sprostredkovateľské spoločnosti združujúce sprostredkovateľov poistenia, ale aj fyzické osoby sprostredkujúce uzatvorenie poistných zmlúv. Je poskytovaná v základnej verzii a k dispozícii má množstvo doplnkových modulov a funkcionalít vychádzajúcich z potrieb našich klientov. Každý systém je jedinečný, nakoľko pri každom nasadení môže byť poskytnutá rôzna kombinácia doplnkových funkcionalít, ktoré systém využíva.

20
pozitívnych rokov na trhu
77
vydaných licencií
1,7
mil.
poistných zmlúv
408
mil.
predpísaného poistného

Máte záujem o ICM?

Kontaktujte nás
Marek Hronec
Marek Hronec
Chief Business OfficerSpokojní klienti sú naša najväčšia radosť

Prečítajte si ich vyjadrenia
Pavol Chovan
Pavol Chovan
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
So spoločnosťou Positive, s. r. o., sa nám pracuje veľmi dobre. Začali sme kooperáciou na informačnom systéme, ktorý sa u nás používa na správu, spracovanie a výpočet odmien viac ako 1 000 zamestnancov, ktorí vykonávajú nábor poistencov. Informačný systém nám automatizuje činnosti v Union zdravotnej poisťovni a umožnil nám získať dôležitú konkurenčnú výhodu oproti konkurencii, ktorá také riešenie ...nepoužíva. Softvér bol dodaný a nasadený veľmi rýchlo, čo nás presvedčilo o správnej voľbe partnera. Po pozitívnej skúsenosti sme sa rozhodli využiť potenciál spolupráce a rozšírili ju o projekt VIP program, ktorý beží na www.vipunion.sk. Čítajte viac
Alfréd Paulovič
Alfréd Paulovič
ANDERSON a.s.
Pred viac ako desiatimi rokmi sme sa rozhodli, že si necháme vytvoriť maklérsky softvér na správu poistných zmlúv. Počas hľadania dodávateľa nám bola odporučená spoločnosť Positive. Po krátkom rokovaní sme podpísali zmluvu. Podanie rúk sprevádzala naša požiadavka na kvalitu: „Urobte to tak, aby ste na to boli hrdí.“ Do mesiaca sme už fungovali na vytvorenom softvéri ACM - Anderson Contract Manager.... Spoločnosť Positive identifikovala medzeru na trhu a zamerala sa na vytváranie a vývoj softvéru pre poisťovacích maklérov. Počas pôsobenia v odvetví pozoruhodne rozšírila portfólio služieb. Za značkou Positive sa dnes skrývajú komplexné služby pre finančných sprostredkovateľov. Sme hrdí, že sme stáli pri zrode takého skvelého konceptu a položili sme základný kameň typológie náročného zákazníka. Čítajte viac
Marek Dobiaš
Marek Dobiaš
MPS s.r.o.
Pri poskytovaní Moderných Poisťovacích Služieb sa opierame o podporu spoločnosti Positive. Spoluprácu pri vytváraní webových stránok od roku 2006 sme neskôr rozšírili o kompletné služby v oblasti informačných technológií. Positive obstál v tendri o nášho strategického partnera medzi silnými IT spoločnosťami najlepšie. Ponúkol nám technologicky vyspelý maklérsky softvér s rozsiahlou funkcionalitou.... Ten sme spoločnými silami rozšírili o ďalšie črty s využitím nášho špecifického know- -how čerpajúc pritom z dlhoročných skúseností pri finančnom sprostredkovaní. Positive sa excelentne ujal svojej úlohy pri výmene existujúcej IT infraštruktúry a za dva mesiace pripravil nový softvér zohľadňujúci naše potreby tak, že sme zo dňa na deň plynule začali pracovať v novom informačnom systéme s premigrovanými dátami z pôvodného softvéru. Naša spolupráca na vytváraní informačného systému sa časom ešte zintenzívnila. Neustále sa snažíme poskytnúť našim podriadeným finančným agentom najlepšiu podporu na trhu. Maklérsky informačný systém ICM2 vyvíjame v spolupráci s Positive a hľadáme najefektívnejšie riešenia pre prácu so systémom pre PFA ako aj back office. Dnes sa nám darí poskytovať servis pre 45 PFA rýchlejšie s kvalitnými informáciami a hlavne s nižšími nákladmi. Zastrešiť sieť finančných agentov predstavuje nielen schopnosť poskytnúť im štatistiky o produkcii, informácie o zmluvách a klientoch, upozornenie na zmluvy, ktoré vyžadujú ďalšiu starostlivosť (Digitálnu chronologicky usporiadanú archiváciu všetkých smerníc, sadzobníkov, všeobecných poistných podmienok, metodík, usmernení po jednotlivých poisťovniach 8 rokov dozadu) a zabezpečenie kontroly došlých provízií a ich prerozdelenie do siete. Je potrebné reflektovať aj na technologické trendy v oblasti uzatvárania poistenia na diaľku (tzv. online poistenie). Positive poskytuje dnes najkvalitnejšie aplikácie na uzatvorenie poistenia na diaľku. Od konkurenčných produktov ich odlišuje jednoduchá použiteľnosť, vyššia miera automatizácie, rýchly a spoľahlivý servis. Softvérové produkty Positive sú navzájom kompatibilné a integrované do komplexného informačného systému. Krédo spoločnosti MPS je „individuálny prístup ku klientovi“. V zmysle toho si vyberáme aj obchodných partnerov na dlhodobú spoluprácu. Čítajte viac
Patrik Bognár
Patrik Bognár
IKON partner s.r.o.
Na trh finančného sprostredkovania sme vstúpili s myšlienkou poskytovať služby „Inak ako inde“. Rozhodnutiu o založení spoločnosti predchádzala úvaha o úplne novom modeli spolupráce s podriadenými finančnými agentmi. Po tom ako sme navrhli inovatívny kariérny model, sme sa obrátili na spoločnosť Positive, o ktorej sme vedeli, že vytvára maklérsky softvér pre finančných sprostredkovateľov. Naše špe...cifické požiadavky dokázali veľmi promptne zapracovať do informačného systému, ktorý sme si poskladali z hotových komponentov. Systém tak vyhovuje našim súčasným potrebám a môžeme ho doplniť o ďalšie moduly, keď ich budeme potrebovať. Ďalší rozvoj informačného systému plánujeme realizovať prostredníctvom aplikácií na online poistenie, keďže to výrazne zjednoduší celý proces od vypracovania ponuky, cez uzatvorenie poistnej zmluvy až po následný servis. Obchodníci už dnes vyžadujú online kalkulačky na uzatvorenie produktov povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Počas rokovaní o softvéri nám bola predostretá aj ponuka na vytvorenie komplexnej firemnej identity pre novú spoločnosť. Tej sme nemohli odolať, keďže nám dali na výber z niekoľko skvelých logotypov a autorských dizajnov. Vybrali sme si silné logo postavené na symbole štítu vyjadrujúcom ochranu. Inakosť našej spoločnosti najlepšie vyjadruje hravá grafika v neokukanom štýle, ktorú pre našu spoločnosť vytvoril Mgr. art. Martin Rusina. Rýchlosť, s akou Positive pracuje, stojí za obdiv. Tešíme sa čím príjemným a kreatívnym nás prekvapí v našej ďalšej spolupráci. Čítajte viac