O nás Služby Referencie Joby
Kontakt Hľadať Hľadať
Zobraz menu
Vyberte službu Čítať viac
Softvér pre finančných agentov Softvér pre finančných agentov Softvér pre finančných agentov
Softvér pre finančný trh Softvér pre finančný trh Softvér pre finančný trh
Služby pre finančných agentov Služby pre finančných agentov Služby pre finančných agentov
Aplikácie mobilné a webové Aplikácie mobilné a webové Aplikácie mobilné a webové
Marek Hronec
Marek Hronec
Chief Business Officer
Porovnávač KalkulackaOnline.sk poznám lepšie ako ktokoľvek iný a kedykoľvek vám ho rád predstavím.
Kontaktujte ma

Čo je KalkulackaOnline.sk

 

Slúži ako nástroj pre finančných agentov na online porovnanie poistných produktov a uzatvorenie návrhu poistnej zmluvy neživotného poistenia na diaľku.

 

Jej základnou funkciou je predkladenie ponúk poistných produktov klientom a vytvorenie návrhu poistnej zmluvy na zvolený produkt z piatich typov poistenia: 

 • povinné zmluvné poistenie,
 • havarijné poistenie,
 • cestovné poistenie,
 • dom a domácnosť,
 • zodpovednosť zamestnanca za škodu.
KalkulackaOnline.sk

 

 

KalkulackaOnline.sk šetrí čas finančným agentom pri porovnaní ponúk rôznych poisťovní a tvorení návrhov poistných zmlúv:

 • vypočíta ponuku poistných produktov na základe aktuálnych sadzobníkov
 • odošle návrh poistnej zmluvy klientovi aj do poisťovne
 • vytvorí vyplnený Záznam o sprostredkovaní finančnej služby
 • vyhotoví výpoveď pôvodnej poistnej zmluvy PZP
 • do poisťovne odošle číslo Osvedčenia o evidencii vozidla a Evidenčného čísla
 • automaticky ocení vozidlo pri havarijnom poistení spoločnosťou EUROTAX
 • odoslanie obhliadky vozidla a príloh k havarijnému poisteniu priamo zo systému

 

 

Základná funkcionalita

 Porovnanie poistných produktov

1. Porovnanie poistných produktov na základe vstupných parametrov

 

 

Asynchrónne načítavanie ponúk

 2. Rýchle zobrazenie poistných produktov vďaka asynchrónnemu načítavaniu

 

 

Dopĺňanie údajov na základe EČV

 3. Dopĺňanie údajov na základe zadaného EČV alebo VIN

 

 

Vytvorenie ponuky poistných produktov do PDF

 4. Vytvorenie ponuky poistných produktov (PDF, e-mail) 

 

 

Garantovaný partner

 5. Kooperácia s poisťovňami prostredníctvom produktu Garantovaný partner 

 

 

Návrh poistnej zmluvy online

 6. Vytvorenie návrhu poistnej zmluvy online

 

 

Platobná brána

 7. Online úhrada poistného prostredníctvom platobnej brány a QR kódu

 

 

Zýznam o sprostredkovaní finančnej služby

 8. Vytváranie E-Záznamu a jeho akceptácia klientom

 

 

Ďalšia funkcionalita

Porovnávač KalkulackaOnline.sk je možné rozšíriť o doplnkové funkcionality, ktoré používateľom uľahčujú prácu ešte viac. Makléri si vedia KalkulackaOnline.sk prispôsobiť presne tak, ako ju plánujú využívať - pre svojich obchodníkov alebo koncových klientov. 

 

 • Heslovanie návrhov poistných zmlúv rodným číslom klienta
 • Dôvody nezobrazovania ponúk
 • Program Update
 • Online dohlasovanie EČV a Osvedčenia o evidencii vozidla
 • Prepojenie s Obchodným a Živnostenským registrom SR
 • Oceňovanie vozidiel - rozšírená výbava
 • Automatizované stanovenie poistnej sumy vozidla v KASKO
 • Generovanie sprievodného listu k návrhu PZ so základnými údajmi
 • Generovanie výpovedí poistných zmlúv PZP a KASKO 
 • Tlačidlo „Uložiť rozpracovanú kalkuláciu“ do Partnerskej zóny
 • Tlačidlo „Nová kalkulácia“ do Partnerskej zóny
 • Tlačidlo „Potrebujete pomôcť?“ na zjednodušené nahlasovanie servisu
 • Prihlasovanie pre obchodníkov do Partnerskej zóny
 • Pridanie tlačidiel na stránku s ponukou poistných produktov
 • Validácia formulárov a zmena farby tlačidla „Pokračovať“
 • Prepojenie s externým systémom

 

 

Na výber produkty 15 poisťovní

Porovnávač KalkulackaOnline.sk má najširšie portfólio poistných produktov a poisťovní. Aktuálne sa porovnávajú produkty 15 poisťovní, v závislosti od konkrétneho typu poistenia a zadaných vstupných parametrov. 

 

KalkulackaOnline.sk

KalkulackaOnline.sk

500
návrhov poistných zmluv denne
15
mil.
poistné za posledný rok
7 000
registrovaných agentov

Máte záujem o porovnávač KalkulačkaOnline?

Kontaktujte nás
Marek Hronec
Marek Hronec
Chief Business OfficerSpokojní klienti sú naša najväčšia radosť

Prečítajte si ich vyjadrenia
Ľubor Gráč
Ľubor Gráč
C&C Insurance service, s.r.o.
V roku 2008 sme pochopili, že bez kvalitného informačného systému nebudeme mať na finančnom trhu šancu. Preto sme zverili našu dôveru do rúk firmy Positive a musím povedať, že po desiatich rokoch to neľutujeme. Vďaka informačnému systému ICM2 sme získali konkurenčnú výhodu oproti spoločnostiam, ktoré takéto riešenie nepoužívali a nepoužívajú dodnes. Positive si udržuje prehľad o pripravovaných leg...islatívnych zmenách a dokáže na ne adekvátne reagovať aktualizáciou svojho softvéru a rozšírením ponuky služieb. Veľmi si vážim individuálny prístup spoločnosti Positive a vzájomnú komunikáciu, ktorá je na vysokej úrovni. Čítajte viac
Marek Dudáš
Marek Dudáš
Agropoistenie s.r.o.
Veľká výhoda agregátora je, že funguje samostatne a počas dňa aj noci sa dá uzatvoriť veľké množstvo zmlúv. To, čo obchodník fyzicky nemôže zvládnuť, agregátor áno. Určite je efektívnejšie, keď sa týmto podnikaním zaoberá jedna firma, ktorá svoje produkty vyrába a prenajíma viacerým zákazníkom. Náklady na prevádzku sú takto „zdieľané“ medzi viacerými odberateľmi a služby majú šancu byť kvalitnejši...e. Právna a technická podpora si vyžadujú neustále investície, nehovoriac o personálnych nákladoch. Jednoducho je lepšie nechať to na špecialistov, ktorí sa tomu dlhodobo venujú a vedia obslúžiť konkrétny segment. Ja používam systém ICM2 na správu zmlúv aj s modulom porovnávača PZP v KalkulačkaOnline.sk od spoločnosti Positive. Čítajte viac
Radovan Jurkovič
Radovan Jurkovič
BROKER SERVICE GROUP Slovakia, a.s.
Vyzdvihnúť musím najmä individuálne riešenia a vysokú mieru flexibility, ale aj úroveň vzájomnej komunikácie pri požiadavkách našej spoločnosti. Práve preto informačný systém ICM2, ktorý využíva naša spoločnosť, nie je statickým systémom, ale systémom, ktorý sa neustále vyvíja a naplno zohľadňuje naše stále sa meniace potreby. Komplexnosť poskytovaných služieb je ďalšie pozitívum spoločnosti Posit...ive. Nadpriemerné spracovanie našich webových stránok, klientskeho portálu „nasklient.sk“, či online poistenie od spoločnosti Positive sú ďalšími dôvodmi našej dlhodobej spolupráce. Čítajte viac